ICHIGO akasaka317 Bldg.

ICHIGO akasaka317 Bldg.

Office Building

Minato-ku, Tokyo/2015.1